تشریح درگیری بیمار و پزشک در بیمارستان حاجیه نرگس ماهشهر از زبان سرپرست شبکه بهداشت و درمان

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر ماهشهر، ارائه اطلاعات غلط از سوی برخی افراد و رسانه ها در خصوص درگیری در بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر را غیر اخلاقی خواند.

ادامه مطلب

view:18 منبع: ایلنا - 3 ماه پیش