تشدید بحث‌ها درباره نابرابر بودن توسعه مناطق شرقی و غربی آلمان

مبادله دانشجو بین دو بخش شرقی و غربی آلمان سی سال پس از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد دو آلمان، باعث بحث‌های فراوانی شده است.

ادامه مطلب

view:70 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش