تسهیلات 250 و 500 میلیون ریالی برای نوسازی بافت فرسوده تعلق می گیرد

اصفهان- ایرنا- مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: برای ساخت و احداث در بافت فرسوده ها شهرها بین 250 تا 500 میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت می شود.

ادامه مطلب

view:87 منبع: ویستا - 1 سال پیش