تسهیلات بانکی ویژه بافتهای فرسوده باغملک

روابط عمومی شهرداری باغملک از پرداخت تسهیلات بانکی ویژه بافتهای فرسوده باغملک خبر داد.

ادامه مطلب

view:52 منبع: دانا - 5 ماه پیش