تسهیلات بانکی ویژه بافتهای فرسوده باغملک

روابط عمومی شهرداری باغملک از پرداخت تسهیلات بانکی ویژه بافتهای فرسوده باغملک خبر داد.

ادامه مطلب

view:102 منبع: دانا - 1 سال پیش