تسهیلات اشتغال میلیاردی برای روستائیان در حساب بانک‌های کرمانشاه

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: ۲۵۲ میلیاردتومان تسهیلات اشتغال روستایی در حساب بانک‌های کرمانشاه است.

ادامه مطلب

view:18 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 ماه پیش