ترمیم کابینه دولت فرانسه پس از انتخابات پارلمانی این کشور

تهران- ایرنا- سخنگوی دولت فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که در پایان انتخابات مجلس ملی این کشور، نخست وزیر فرانسه 'ادوار فیلیپ' به منظور 'ترمیم فنی' هیئت وزیران استعفاء خود را تسلیم رئیس جمهوری می کند.

ادامه مطلب

view:79 منبع: 55 آنلاین - 1 سال پیش