ترغیب مردم به خرید «فیشهای حج تمتع و عمره» در زمان تعلیق حج

فروردین ماه سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل تجاوز دو پلیس سعودی به دو نوجوان عمره‌گذار ایرانی، دستور تعلیق حج عمره را صادر کرد.

ادامه مطلب

view:73 منبع: افکار - 7 ماه پیش