ترغیب مردم به خرید «فیشهای حج تمتع و عمره» در زمان تعلیق حج

فروردین ماه سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل تجاوز دو پلیس سعودی به دو نوجوان عمره‌گذار ایرانی، دستور تعلیق حج عمره را صادر کرد.

ادامه مطلب

view:243 منبع: افکار - 1 سال پیش