ترسناک‌ترین پل‌های جهان که لرزه بر اندام می اندازد تصاویر

پل‌ها عبور و مرور امن برای عابران پیاده و خودرو‌ها را بر فراز بستر‌های آبی، خیابان و جاده فراهم می‌کنند؛ اما امن‌ترین و محکم‌ترین پل‌ها هم می‌توانند اندکی ترسناک باشند.

ادامه مطلب

view:54 منبع: تیتر 1 - 9 ماه پیش