تربیت سالانه هزار نخبه قرآنی؛ بزرگترین دستاورد وزارت آموزش و پرورش

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بزرگترین دستاورد فعالیت های قرآنی حوزه وزارت آموزش و پروش را تربیت سالانه هزار نخبه قرآنی دانست و گفت: - تربیت سالانه هزار نخبه قرآنی؛ بزرگترین دستاورد وزارت آموزش و پرورش " گروه فعالیت های قرآنی- معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بزرگترین دستاورد فعالیت های قرآنی حوزه وزارت آموزش و پروش را تربیت سالانه هزار نخبه قرآنی دانست و گفت: این هزاران نخبه می توانند ... منبع خبر: ایکنا دسته بندی خبر: اجتماعی

ادامه مطلب

view:19 منبع: قطره - 2 ماه پیش