ترامپ کاخ سفید را به چاه توالت تشبیه کرد

دونالد ترامپ در جمع پسران پیشاهنگ ویرجینای غربی، وضع سیاسی در آمریکا را به «چاه توالت» و «مرداب» تشبیه کرد.

ادامه مطلب

view:96 منبع: فردا - 10 ماه پیش