ترامپ چه بلایی سر مجسمه آزادی آورد؟

پالیتیکال کارتونز این کارتون را با عنوان «مشی ترامپ» منتشر کرد.

ادامه مطلب

view:96 منبع: خبر انلاین - 9 ماه پیش