ترامپ نامعقول‌ترین رهبری است که از جنگ جهانی دوم تا کنون دیده‌ایم امنیت دیپلمات‌ها دو بار در ایران نقض شده است

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش