ترامپ نامعقول‌ترین رهبری است که از جنگ جهانی دوم تا کنون دیده‌ایم امنیت دیپلمات‌ها دو بار در ایران نقض شده است

ادامه مطلب

view:14 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش