ترامپ بار ديگر مسئله تبانی ستاد انتخاباتی خود با روسیه را رد کرد

رئیس جمهور آمریکا مسئله تبانی ستاد انتخاباتی خود با روسیه را رد کرد و تحقیقات در این زمینه را آزار رقبای سیاسی دانست.

ادامه مطلب

view:8 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 هفته پیش