ترامپ از سناتورهای جمهوری خواه چه خواست؟

ترامپ از هم‌حزبی های جمهوریخواهش خواست تا در مسیر تلاش برای لغو قانون خدمات درمانی دوران رئیس جمهور پیشین آمریکا موسوم به «اوباماکِر» تسلیم نشوند.

ادامه مطلب

view:110 منبع: فردا - 1 سال پیش