ترامپ از جمهوریخواهان ناامید شد

ترامپ گفت: همه دمکرات ها و تعدادی از جمهوریخواهان، ما را مایوس کردند. اکثر جمهوریخواهان، وفادار و عالی بودند و واقعا سخت کار کردند. باز می گردیم.

ادامه مطلب

view:62 منبع: افکار - 7 ماه پیش