ترامپ از جمهوریخواهان ناامید شد

ترامپ گفت: همه دمکرات ها و تعدادی از جمهوریخواهان، ما را مایوس کردند. اکثر جمهوریخواهان، وفادار و عالی بودند و واقعا سخت کار کردند. باز می گردیم.

ادامه مطلب

view:35 منبع: افکار - 4 ماه پیش