ترامپ "ديمي" حرف مي زند

تحليلگر آمريکايي تصريح کرد ترامپ، ديمي حرف مي زند و نه سنجيده.

ادامه مطلب

view:29 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش