ترامپ "ديمي" حرف مي زند

تحليلگر آمريکايي تصريح کرد ترامپ، ديمي حرف مي زند و نه سنجيده.

ادامه مطلب

view:36 منبع: واحد مرکزی خبر - 6 ماه پیش