ترامپ: هنوز زمان خروج نظامیان ما از افغانستان فرا نرسیده است

ترامپ گفت: سربازان ما در افغانستان نیز اصول جدید نظامی دارند و ارتش ما دیگر با زمان بندی‌های مصنوعی تضعیف نمی‌شود.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش