ترامپ: اروپا ما را در اقتصاد نابود می‌کند روسیه به ما کمک کرد

رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه ای با انتقاد از اتحادیه اروپا به تمجید از نقش روسیه در جهان پرداخت.

ادامه مطلب

view:25 منبع: شفاف نیوز - 3 ماه پیش