ترافیک سنگین دراستان مازندران

شهردارآنلاین: به علت ترافیک سنگین در جاده های استان مازندران، جاده های هراز و کندوان یک طرفه شده است.

ادامه مطلب

view:92 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش