تراز بین المللی آمریکا تنزل پیدا کرده است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران: دشمن ما واقعاً ضعیف شده و تراز بین المللی و ارتفاع سیاسی آمریکا تنزل پیدا کرده است.

ادامه مطلب

view:26 منبع: واحد مرکزی خبر - 6 ماه پیش