تراز بین المللی آمریکا تنزل پیدا کرده است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران: دشمن ما واقعاً ضعیف شده و تراز بین المللی و ارتفاع سیاسی آمریکا تنزل پیدا کرده است.

ادامه مطلب

view:21 منبع: واحد مرکزی خبر - 5 ماه پیش