تذکر ۲۷۶ نماینده به رئیس‌جمهور در مورد وضعیت اقتصادی کشور

۲۷۶ نماینده در تذکرات جداگانه به رئیس‌جمهور، نسبت به کاهش ارزش پول ملی و عدم نظارت بر قیمت خودرو انتقاد کردند.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش