تدوین دستورالعمل نظارت جامع بر مدارس غیر دولتی

رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده گفت: سامانه جامع نظارت بر مدارس غیردولتی امکان نظارت بر مدارس را فراهم می کند.

ادامه مطلب

view:130 منبع: افکار - 1 سال پیش