تدفین شهدا در جزایر خلیج فارس تثبیت روحیه شهادت طلبی در رزمندگان مستقر در جزایر است تسلط کامل ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس به عنوان یک منطقه استراتژیک

سردار باقرزاده، تدفین شهدا در جزایر خلیج فارس را تثبیت روحیه شهادت طلبی در رزمندگان مستقر در این جزایر دانست و گفت: تنگه هرمز و خلیج فارس یک منطقه استراتژیک هستند و جمهوری اسلامی ایران در این حوزه کاملاً مسلط است و باید این وضعیت همچنان تداوم پیدا کند و لازمه‌اش حضور قدرتمندانه است.

ادامه مطلب

view:146 منبع: فارس - 1 سال پیش