تداوم ارسال خبرهای جعلی در فیس بوک بعد از اخراج ویراستاران اخبار این شرکت

شش هفته بعد از تغییر نحوه مدیریت بخش اخبار فیس بوک هنوز انتشار اخبار جعلی در آن ادامه دارد. چندی قبل تبدیل شدن خبر دروغین اخراج یک مجری فاکس نیوز به یک خبر مهم در فیس بوک جنجال گسترده ای ایجاد کرد.

ادامه مطلب

view:54 منبع: بولتن نیوز - 1 سال پیش