تدارک فلسطینی ها برای شرکت در تظاهرات "جمعه ساقط کردن معامله قرن"

هیأت عالی راهپیمایی های بازگشت خواستار مشارکت فلسطینیان در جمعه "ساقط کردن طرح معامله قرن و شکستن محاصره" شد. - تدارک فلسطینی ها برای شرکت در تظاهرات "جمعه ساقط کردن معامله قرن" هیأت عالی راهپیمایی های بازگشت خواستار مشارکت فلسطینیان در جمعه "ساقط کردن طرح معامله قرن و شکستن محاصره" شد. به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، هیأت عالی "راهپیمایی بازگشت و شکستن محاصره" در نوار غزه خواستار ... منبع خبر: ایسنا دسته بندی خبر: بین الملل

ادامه مطلب

view:24 منبع: قطره - 2 ماه پیش