تدارک فلسطینی‌ها برای شرکت در تظاهرات "جمعه ساقط کردن معامله قرن"

ادامه مطلب

view:4 منبع: ایسنا - 1 هفته پیش