تدارک فلسطینی‌ها برای شرکت در تظاهرات "جمعه ساقط کردن معامله قرن"

ادامه مطلب

view:28 منبع: ایسنا - 4 ماه پیش