تدارک فلسطینی‌ها برای شرکت در تظاهرات "جمعه ساقط کردن معامله قرن"

ادامه مطلب

view:14 منبع: ویستا - 2 ماه پیش