تدارک بیش از هزار و ۲۰۰ جمع آوری فطریه در استان مرکزی

بیش از هزار و ۲۰۰ پایگاه ثابت و سیار کمیته امداد و بهزیستی استان مرکزی برای جمع آوری فطریه در استان مرکزی تدارک دیده شده است.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش