تخلیه هزاران نفر از خانه هایشان در پی آتش سوزی کانادا

رکنا: گسترش آتش سوزی منطقه جنگلی در آمریکا و پیشرفت آتش سوزی به مناطق غربی کانادا هزاران نفررا مجبور به ترک خانه هایشان کرد.

ادامه مطلب

view:81 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش