تخلفات ایرلاین ها بیش از 21 مورد است جریمه شرکت های هواپیمایی متخلف یک صدم درآمد ناشی از تخلف آن ها نیست

خانه ملت

ادامه مطلب

view:10 منبع: خبرپو - 3 ماه پیش