تخفیف ۵۰ درصدی بلیت مترو برای مددجویان کمیته امداد در گرو موافقت مترو

خلیل آبادی گفت: در صورت موافقت شرکت بهره برداری مترو، خدمات مترو به مددجویان کمیته امداد با تخفیف ۵۰ درصدی ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش