تخفیف به خاطر لبخند! فیلم

میوه فروش قمی به خاطر لبخند به مشتریانش تخفیف می‌دهد.

ادامه مطلب

view:120 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش