تخفیف به خاطر لبخند! فیلم

میوه فروش قمی به خاطر لبخند به مشتریانش تخفیف می‌دهد.

ادامه مطلب

view:57 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش