تخصیص ۲ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح باز آفرینی شهری اشتغالزایی ۳۰۰ هزارنفری با اجرای طرح

عشایری گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده وزارت راه و شهرسازی به طرح باز آفرینی شهری تخصیص داده شد.

ادامه مطلب

view:21 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش