تخصیص ۲۱ میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه عمران شهری آبدان

شهردار آبدان گفت: شهردار آبدان گفت: ۲۱میلیارد ریال اعتبارتملک دارائی برای توسعه زیر ساخت های عمران شهری در قالب ده پروژه به تصویب کمیته برنامه ریزی استان وشهرستان رسیده است.

ادامه مطلب

view:65 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش