تخریب واحدهای مسکونی مزاحم در بافت فرسوده

شهردار کنگاور گفت: فاز نخست تخریب واحدهای مسکونی مزاحم مناطق قدیمی و فرسوده شهرستان کنگاور به صورت ویژه آغاز شد.

ادامه مطلب

view:31 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش