تخریب ارزش های انقلابی از تبعات گسترش ولنگاری فرهنگی است

کمالی گفت: موضوع فرهنگ از جمله مباحثی است که مورد تاکید و توجه مقام معظم رهبری است که اگر به آن توجه نشود نه تنها ارزش های انقلابی از بین می رود بلکه موجب می شود اعتقادات و سبک زندگی ایرانی اسلامی نیز تخریب شود.

ادامه مطلب

view:138 منبع: دانا - 1 سال پیش