تحول در علوم انسانی رؤیایی از یاد رفته

در نوشته ها و نظراتی که اخیرا در خصوص تحول در علوم انسانی طرح می شود غالبا "لزوم تمایز گذاشتن میان علوم انسانی بومی و علوم انسانی غربی"به عنوان موضوع بحث مطرح می گردد. - نتایج این قبیل مباحث هم آن می شود که اگر ما بتوانیم علومی بر مبنای فرهنگ بومی خود تهیه و تولید نماییم؛ همه مشکلاتمان در این حوزه حل خواهد شد. شعار سال : در مقالات ذیل به موضوعی پرداخته ام که شاید مهمترین مسئله فعلی جامعه دانشگاهی اعم ازاستاد ... منبع خبر: شعار سال دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:23 منبع: قطره - 4 ماه پیش