تحولات اخیر منطقه نشان داد بدون آمریکا هم می‌توان با تروریسم مبارزه کرد

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت گفت: تحولات اخیر نشان داد که می‌توان بدون آمریکا و غرب به دستاوردهای بزرگی چون مبارزه با تروریسم در منطقه دست یافت.

ادامه مطلب

view:127 منبع: 55 آنلاین - 1 سال پیش