تحلیل سردار همدانی از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ چه بود؟ پیامدهای پذیرش قطعنامه در فضای سیاسی اجتماعی کشور

سردار شهید همدانی می‌گوید: بعد از عمليات مرصاد بود که صدام و حزب بعث حاضر شد که مذاکره سه جانبه‌اي بين ايران وعراق و سازمان ملل انجام شود و بندهاي قطعنامه اجرايي گردد، هرچند که حضرت امام و بسياري از مسئولان ما با توجه به تجربيات جنگ در ايران و ديگر کشورها آگاه بودند که ما هيچ وقت نبايد اين انتظار را داشته باشيم که حق و حقوق و خسارت‌هاي ما را بدهند.

ادامه مطلب

view:21 منبع: 598 - 3 ماه پیش