تحلیل آخرین شکست تلخ فوتبال ایران

فوتبال ایران اسیر کمیت هاست، این واضح ترین نتیجه گیری پس از تماشای نود دقیقه ای بازی تیم زیر 23 سال ایران مقابل عمان است .

ادامه مطلب

view:71 منبع: 598 - 1 سال پیش