تحقیر ترامپ روی جلد مجلهء ویک

آخرین شماره هفته نامه ویک،​ با طرحی از کتاب تازه منتشر شده آتش و خشم، ​به رفتارهای نابخردانه و غیردیپلماتیک ترامپ،​ رییس جمهور آمریکا واکنش نشان داده است.

ادامه مطلب

view:54 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش