تحصیل سالانه هزار دانشجوی خارجی در رشته ادبیات فارسی

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل از تحصیل سالانه هزار دانشجوی خارجی در رشته ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش