تحصن در اعتراض به چاه های شرکت نفت گچساران!

صنایع نفت و گاز به لحاظ ماهوی آلاینده هستند اما مسئولیت اخلاقی و اجتماعی صنعت نفت ایجاب می کند به سلامت مردم این مناطق توجه بیشتری مبذول نموده و نسبت به اجرای طرحهای زیست محیطی و بهبود سلامت مردم توجه بیشتری نشان دهند.

ادامه مطلب

view:31 منبع: دانا - 3 ماه پیش