تحریم کشورها را روش درستی برای مقابله نیست ایران به دوستی با قطر پایبند است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:ایران و قطر روابط دوستی دیرینه ای با هم دارند و ما به این دوستی پایبند خواهیم بود.

ادامه مطلب

view:45 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش