تحریم‌ها برای ایجاد نارضایتی در مقابل نظام اسلامی است

فرمانده سپاه امام رضا(ع) یکی از اهداف تحریم‌ها را ایجاد هرج و مرج دانست و گفت: تحریم‌ها برای ایجاد نارضایتی در مقابل نظام اسلامی است.

ادامه مطلب

view:36 منبع: دانا - 10 ماه پیش