تحریم‌های هسته‌ای جدید آمریکا نقض آشکار برجام و قطعنامه 2231 است دلواپسی افراد خوش‌خیال فرصت خوبی برای همبستگی ملی است

قم فردا: عضو هیأت نظارت بر اجرای برجام با بیان اینکه آمریکا در دشمنی با ما تردید ندارد، گفت: تحریم‌های هسته‌ای جدید آمریکا نقض آشکار برجام و قطعنامه 2231 است و سبب دلواپسی دلخوش‌ترین افراد و فرصت خوبی برای همبستگی ملی است.

ادامه مطلب

view:68 منبع: قم فردا - 10 ماه پیش