تجمیع پلاکها بهترین راهکار رهایی از بافت فرسوده تشویق داوطلبان

شهردارمنطقه13 تجمیع پلاک ها را بهترین راهکار رهایی از بافت های فرسوده ریزدانه دانست.

ادامه مطلب

view:9 منبع: پارس - 1 هفته پیش