تجمیع پلاکها بهترین راهکار رهایی از بافت فرسوده تشویق داوطلبان

شهردارمنطقه13 تجمیع پلاک ها را بهترین راهکار رهایی از بافت های فرسوده ریزدانه دانست.

ادامه مطلب

view:18 منبع: پارس - 3 ماه پیش