تجمع چندين باره کارگران چوفا اردکان مقابل فرمانداری اردکان

 کارگران کارخانه چوب و فلز اردکان برای چندمین بار مقابل فرمانداری اردکان تجمع کردند.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش