تجمع چندين باره کارگران چوفا اردکان مقابل فرمانداری اردکان

 کارگران کارخانه چوب و فلز اردکان برای چندمین بار مقابل فرمانداری اردکان تجمع کردند.

ادامه مطلب

view:64 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش