تجمع صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در ششمین روز پیاپی ادامه دارد

هفت تپه - ایرنا - کارکنان بخش های مختلف شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شمال خوزستان در ششمین روز پیاپی روز شنبه تجمع صنفی برپا کردند.

ادامه مطلب

view:164 منبع: ایرنا - 1 سال پیش