تجمع صنفی کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان در ششمین روز پیاپی ادامه دارد

دزفول - ایرنا - کارکنان بخش های مختلف شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شمال خوزستان شنبه در ششمین روز پیاپی در محل این شرکت تجمع صنفی برپا کردند.

ادامه مطلب

view:64 منبع: ایرنا - 1 سال پیش